Vad innebär GDPR?

År 2018 infördes dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller inom hela EU-området. Dess främsta syfte är att säkerställa att personuppgifter som du lämnar till myndigheter, företag och organisationer behandlas korrekt och med respekt för din personliga integritet. Lagen ger dig också rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade om dig och – om du så önskar – få uppgifterna raderade.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Har du köpt en bok i Svenskt Demenscentrums webbshop? Eller registrerat ett konto på vår utbildningsportal? I så fall har du lämnat personuppgifter till oss. Svenskt Demenscentrum vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dem. Här är kort om hur vi arbetar kring detta.

Vi efterfrågar endast uppgifter som är nödvändiga för de olika tjänsterna. Dina personuppgifter är i tryggt förvar hos oss och lämnas endast ut till de externa företag som administrerar våra tjänster. Genom avtal har vi säkerställt att de inte får lämna ut några uppgifter till tredje part.

Webbshop

När du beställer böcker från vår webbshop lagras dina personuppgifter på vår egen server. För att kunna leverera böckerna skickas uppgifterna till de företag som sköter distribution respektive ekonomisk redovisning. Genom avtal har vi säkerställt att uppgifterna inte får lämnas ut till tredje part. Din beställningshistorik sparas i webbshopen under två år. Vill du radera dina uppgifter tidigare, mejla webbshop@demenscentrum.se

Konferenser och seminarier

Om du anmäler dig till någon av våra konferenser eller seminarier sparar vi dina personuppgifter i max ett år, dels för att kunna förmedla relevant information om evenemanget, dels för eventuell fakturering. Dina uppgifter lämnas endast ut till det företag som sköter Svenskt Demenscentrums ekonomiska redovisning.